achttal

achttal
{{achttal}}{{/term}}
(number of) eightset/group of eight, 〈voornamelijk musici〉 octet
voorbeelden:
1   een achttal vliegtuigen eight planes

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”